Wielerclub
Midden Limburg

Gedragscode

Gedragscode WC Midden Limburg

 Als wielervereniging hechten wij er veel waarde aan om samen met onze leden een voorbeeld te zijn voor de wielersport .  

Een van de methodes om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen is het opstellen en hanteren van zogenaamde gedragscodes. Door aan iedereen binnen de vereniging duidelijk te maken welke normen (regels) en waarden gelden, willen we meteen duidelijk maken welk gedrag (on)gewenst is.

 Of het nu gaat om degene die actief sport uitoefent, de passieve toeschouwer of degene die meehelpt, iedereen moet plezier kunnen beleven aan de wielrensport. Sportiviteit en respect is het uitgangspunt.

 1. Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te bezigen. Verbaal en fysiek geweld evenals pesten wordt niet getolereerd.

 2. Onze vereniging toont zich een goede gastheer voor KNWU juryleden, bezoekende clubs en hun supporters.

3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen en is aansprakelijk voor door hem/haar aangerichte schade. Wees niet alleen zuinig op onze spullen, maar ook op die van een andere vereniging.

 4. Roken in verenigingsruimtes, kantine en kleedkamers is niet toegestaan. Dit geld ook voor deze ruimtes bij collega verenigingen of ruimtes die tijdens de koers beschikbaar zijn gesteld. 

5. Ter beschikking gestelde kleedkamers e.d. dienen na elk gebruik schoon achtergelaten te worden. Het achterlaten van afval op en rond het parcours is niet toegestaan.

 6. Je spreekt met elkaar en niet over elkaar. Openheid en eerlijkheid staan voorop.  

7. Tijdens trainingen en wedstrijden wordt altijd de club kleding gedragen.

 8. Een verenigingslid is aanspreekbaar op niet-naleving van de gedragsregels van de vereniging. Het corrigerend optreden bij gesignaleerd wangedrag kan gebeuren door een medelid, een vrijwilliger of een medewerker van de club.

Ouders spelen een belangrijke rol in het leven van een kind. Ze zijn geïnteresseerd en willen zoveel mogelijk helpen.  

·          Zorg voor een goed contact met de trainers en respecteer hun mening.

·      Moedig zowel inspanning als resultaat aan. Beoordeel de vorderingen van uw kind niet alleen aan het  aantal gewonnen wedstrijden. Het is belangrijk inspanning te herkennen en te belonen.

·          Wees gul met applaus.

Sponsor in beeld

https://www.wielerclubmiddenlimburg.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.wielerclubmiddenlimburg.nl/wp-content/themes/trendpress